9 apr 2020

Ventilasjon

Styret har byttet ut hovedavtrekksviften og skal bytte ut en vifte som bråker

Mange kan ha merket dårligere avtrekk fra sin leilighet siden desember.

Dette skyldes at lageret på hovedavtrekksvifta var ødelagt og at den derfor ikke har vært i drift siden desemer. Styret har derfor i slutten av mars byttet styret ut hovedavtrekksvifta.

Styret jobber med å bytte ut en vifte for ventilasjonen til Welhavens Gate 12 som bråker. Vår leverandør venter fortsatt svar fra sin underleverandør i utlandet om de har en tilsvarende vifte, så vi har foreløpig ingen dato for bytte av viften.