Endret: 8 okt 2016     Opprettet: 14 mar 2011

Bodanlegg

Bodanlegget i underetasjen og i første etasje er koblet til et alarmsystem mellom klokken 23 og 06. Ingen må oppholde seg i bodene i dette tidspunktet. Det må ikke plasseres gjenstander i korridorene eller andre steder i fellesanlegget, disse vil bli fjernet omgående. Det er ikke anledning til å bruke fellesarealene til arbeidsrom, f.eks til skismurning eller sykkelreparasjoner.

Gulvet i kjellerlokalene rengjøres en gang i året.

Det er ikke tillatt å røyke i bodanlegget.