Endret: 7 nov 2020     Opprettet: 14 mar 2011

Avfall

Søppelrommet har tre 660 liters kasser for normalt avfall. Disse tømmes tre ganger i uken. Her legges alt som skal kastes. Det er ikke anledning til å plassere noe på gulvet, det blir ikke fjernet av renovasjonspersonell.

Det er tre kasser beregnet for papp og papir. Pappesker skal slås sammen før de kastes av plasshensyn. Papirkassene tømmes hver mandag.

Det er en mindre kasse for elektrisk avfall, hvor man kan kaste mindre elektriske artikler.

Hovedrenhold av søppelrommet gjøres to ganger i året, i tillegg til vanlig renhold en gang i uken.

Det er VIKTIG at alle beboere kildesorterer og at posene knytes med DOBBEL knute!

Vi har fått påpakk fra renovasjonsetaten vedrørende dette flere ganger vil blir bøtelangt i fremtiden. Dette regningen vil da tiløfalle den enkelte beboer som ikke følger reglene for kildesortering!