7 nov 2020

Økning av fellesutgiftene

Fellesutgiftene/husleien øker med 5% 1. januar 2021

For at borettslaget skal kunne gjøre nødvendige veldikehold, samtidig som man opprettholder en forsvarlig kapital har styret sett seg nødt til å øke fellesutgiftene fra 1. januar 2021.

Styret har derfor besluttet å øke fellesutgiftene med 5% fra 1. januar 2021.