21 des 2019

Økning av fellesutgiftene

Fellesutgiftene/husleien øker med 5% 1. januar 2020

Siden vi økte fellesutgiftene 1. mars 2018 har det vært en prisstigning (konsumprisindeks) på over 4%. Våre utgifter som bla. kommunale avgifter og forsikring har økt mer enn dette.

For at borettslaget skal kunne gjøre nødvendige veldikehold i 2020, samtidig som man opprettholder en forsvarlig kapital har styret sett seg nødt til å øke fellesutgiftene fra 1. januar 2020.

 

Styret har derfor besluttet å øke fellesutgiftene med 5% fra 1. januar 2020.