2 jul 2021

Ny pris på lading av el-bil i garasjeanlegget

Prisen for lading av el-bil i garasjen endres fra 1,5 per kWh inkl mva til 1,25 kWh inkl mva

Frem til 1. januar 2021 var det utført 867 ladinger i vårt ladeanlegg og det har blitt totalt ladet for 8267 kWh.

Borettslaget har hatt strømutgifter på 7381,35 kr til ladeanlegget i samme periode. Borettslaget har solgt strøm til Mer, som har vidersolgt strømmen til dere med 10% påslag, på 11 477 kr. Borettslaget har derfor frem til 1. januar 2021 hatt et overskudd på 4095,65 kr. Borettslaget skal verken tjene eller tape penger på salg av strømmen, så dette overskuddet tas med i neste beregning av pris for lading og reduserer behovet for sikkerhetsmargin ved endringer i strømpris.

Styret har derfor besluttet å redusere prisen på lading i garasjen til 1,25 kr per kWh inkl mva (fra 1,5 kr per kWh inkl mva).