21 des 2019

Ladeinfstraktur for el-bil i drift

Ladeanlegget er satt i drift og prisen er satt til 1,50 kr per KWh inkl. mva.

Ladeanlegget for el-bil er nå satt i drift i garasjen. De som har kjøpt lader til sin plass og har abonnement hos Grønn Kontakt kan derfor ta i bruk laderen.


Styret har, etter anbefaling fra leverandør, siste tids kraftpris og hva andre borettslag tar, satt prisen for lading til 1,50 kr per kWh inkl moms. Prisen vil bli justert etter at vi får mer erfaring med svingninger i strømpriser og strømutgiftene for lading.


De som ikke har kjøpt lader kan gjøre dette til Grønn Kontakt via bestillingsskjema:/?nid=37230