23 apr 2021

Dato for ordinær generalforsamling

Welhavensgate Nr.10 Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling digitalt 26. – 31. mai 2021. I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om tidspunkt og hvor møtet skal avholdes.

Alle forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være mottatt av styret senest 28. April 2021.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

 

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

 

Forslag sendes til styret@welhavensgate.no