1 jul 2020

Barn utfører hærverk og utløser brannalarmer

Den siste tiden har vi i bakgården vår hatt problemer med en del barn som bedriver hærverk både på busker og andre gjenstander på ettermiddag/kvelder,. Det er også observert at disse har utløst brannalarmen to kvelder på rad i Welhavens Gate 18 med påfølgende evakuering og utrykning fra brannvesenet.

En del barn som er ute i bakgården på ettermiddager/kvelder utfører jevnlig hærverk på gjenstander og busker, samt at de kaster gjenstander tilhørende beboere i Lorrykvartalet over til barnhagen.

De har også utløst brannalarmen i Welhavens gate 18 to kvelder på rad. Dette er veldig alvorlig, kostbart og straffbart! 
Dette er naturligvis meget belastende for beboerne, kostnad for borettslaget/sameiet og vi risikerer at brannvesenet blir forsinket til ekte branner hvor liv står på spill.

Vi henstiller derfor alle beboere om å følge med på sine barn når de leker i bakgården, og evt snakker med sine barn om dette.