16 jun 2020

Avregning garasjeplasser

En ekstra kostnad som er på kr 550 pr plass som blir lagt som tillegg til felleskostnader for august for å dekke underskudd for garasjeplassene i 2019

Garasjeplassene betaler månedlig et A-konto beløp for å dekke kostnadene til garasjelaget. Dette avregnes mot faktiske kostnader en gang i året.

De totale kostnadene som tildeles garasjene etter avtalt brøk i vedtektene ble for 2019 kr 174 917.
Det er innbetalt 150 700 i månedsleie i 2019 som gir et underskudd på 24 217 kr. Det vil si 550 kr per plass (24 217 delt på 44 plasser)