3 des 2021

5% økning av fellesutgifter fra 1. januar 2022

Fra 1. januar øke fellesutgiftene med 5%. Dette på grunn av økte strømpriser og økning på 3,5% på våre indeksregulerte avtaler, samt behovet for å øke tilgjengelige midler til vedlikehold